Sản phẩm thép

THÉP ống, hộp Đúc nhập khẩu


Thép ray là một trong những loại thép chuyên dụng được lắp đặt làm:

  • Đường ray vận chuyển xe chuyên dụng, xe kéo hàng trong các khu mỏ, khu khai khoáng, nhà máy.

  • Ray cẩu trục trong các xưởng cơ khí, sắt thép, cẩu chuyên dụng.

Với tính năng và công dụng tiện lợi thép ray dần phổ biến và được sử dụng rộng rãi.

Thép ray là một trong những loại thép chuyên dụng được lắp đặt làm:

  • Đường ray vận chuyển xe chuyên dụng, xe kéo hàng trong các khu mỏ, khu khai khoáng, nhà máy.

  • Ray cẩu trục trong các xưởng cơ khí, sắt thép, cẩu chuyên dụng.

Với tính năng và công dụng tiện lợi thép ray dần phổ biến và được sử dụng rộng rãi.

Chi Tiết Thép Ray

028 38 100 444
0969 437 391